Stort tack till våra sponsorer för showen 2024

Vi är en ideell förening som registrerades 2010 med målsättning att:

  • Skapa gemenskap kring vårt intresse för Amerikansk bulldog
  • Att främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar
  • Att verka för att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.

Bli medlem

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr för fullbetalande medlem och 200 kr för familjemedlem (person som är skriven på samma adress som fullbetalande medlem) 
Medlemskapet gäller 12 månader från inbetalat datum.
När du blir medlem i ABCS så ingår medlemskap i Svenska Hundklubben.

Klicka här för att bli medlem


Samarbetar med
SHK