Om Klubben

Klubben historia

Klubben är en ideell förening som registrerades 2010
Målsättningen med klubben är att:

  • Skapa gemenskap kring vårt intresse för amerikansk bulldogg
  • Att främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar
  • Att verka för att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.
I ABCS verksamhet ingår inte att vara uppfödare behjälpliga med marknadsföring. Föreningens fokus ligger istället på konsumentupplysning och hundägarförkovran.
Därför kommer inte parningar/valpar annonseras på föreningens hemsida.
American Bulldog Club Sweden tar avstånd från hundverksamhet och hundhållning som strider mot svensk lagstiftning.
ABCS är en förening med gemensamma mål och därmed ingen specifik persons åsikter. 

Kontakta oss:

 
En av klubbens medlemmar har tagit sig tid att reflektera kring motionen till riksdagen angående förbud mot kamphundar.

Läs mer genom att klicka på knappen nedan.