Rasstandard

American Bulldog National Alliance´s (ABNA) rasstandard för Amerikansk Bulldogg.

Denna rasstandard gäller för utställningar inom Svenska Hundklubben
Reviderad 2010.

American Bulldog National Alliance´s rasstandard är den riktlinje som beskriver den Amerikanska Bulldoggens ideala temperament, utseende och karaktär. Syftet är att säkerställa fullständig sundhet i både fysik och temperament, vilket är oumbärligt för att rasen ska vara och förbli funktionsduglig i arbete.
Exteriördomare skall alltid vara noggranna med att inte premiera individer med uppenbara hälsoproblem eller individer med exteriöra överdrifter som på något sätt kan påverka den Amerikanska Bulldoggens hälsa, sundhet eller välmående negativt.

American Bulldog National Alliance erkänner den Amerikanska Bulldoggens två rastyper, Standard och Bully, och fordrar att de två typerna bedöms separat.

Beaktanden:
1. Exteriördomare är uttryckligen ålagda med ansvaret att både utvärdera temperament och exteriör på alla hundar vid bedömning.
2. Individer som är rädda, skygga och lättskrämda skall inte premieras.
3. Individer som går till angrepp eller är okontrollerbara och därmed utgör en fara för domare, hundförare eller andra hundar utvisas från ringen efter domarens godtycke.
4. Individer med betydande rörelsestörning utvisas, av djurskyddsskäl, från ringen efter domarens godtycke.
5. Individer med diskvalificerande fel, utvisas inte från ringen, men får inte premieras.
6. Enkelt och dubbelt kryptorchida hundar, döva individer och kastrerade individer av båda könen får inte delta i exteriörbedömning. Löptikar får inte delta i utställning eller vistas i närheten av utställningsringarna.

RASTYP
Den Amerikanska Bulldoggen är en atletisk mellanstor till stor hundras som besitter stor fysisk styrka och rörlighet. Kroppkonstruktionen är robust, kompakt och kraftfull, dock med tydlig könsdimorfism där tikarna är nättare byggda än hanar. Rasen skall ha ett stabilt och balanserat temperament där uttrycket speglar självförtroende, vakenhet och intelligens. En bestämd och självsäker hållning gentemot andra hundar är acceptabelt.

Beaktande:
Trots att Amerikanska Bulldogg innefattar två rastyper är skillnaderna mellan typerna inte massiva. Båda typerna är lätta att identifiera som Amerikansk Bulldogg. Båda typerna rör sig mjukt och jämt med styrka och rörlighet. Båda typerna andas utan missljud från luftvägarna. Extremtyp och exteriöra överdrifter sätter ned bedömningen i proportion till allvarlighetsgrad

Standard
En Amerikansk Bulldogg av standardtyp ter sig slankare och mer atletisk till utseendet, fastän den är välmusklad, har god benstomme och utan svårighet är igenkänningsbar som en Amerikansk Bulldogg. Varje brist på rastyp är ett allvarligt fel.
Huvudet är lådformat till kilformat med ett väldefinierat något grundare stop, med något längre nosparti och mindre uttalat underbett. Rygglinjen är rak och vågrät.

Bully
En Amerikansk Bulldogg av bullytyp ter sig grövre och kraftfullare till utseendet, välmusklad med god benstomme fastän den fortfarande är atletisk och utan svårighet är igenkänningsbar som en Amerikansk Bulldogg. Varje brist på rastyp är ett allvarligt fel.
Huvudet är lådformat till runt med ett väldefinierat något djupare stop, med något kortare nosparti och något mer uttalat underbett. Rygglinjen är vågrät eller något sluttande med högre bakdel.

STORLEK
Mankhöjd hanar: 56–66 cm
Mankhöjd tikar: 53.5–63.5 cm
Vikten är i proportion till mankhöjden. Båda typerna skall visas i god kondition utan under- eller övervikt.

PÄLS OCH FÄRG
Amerikansk Bulldogg är en korthårig hundras. Pälsstråna får vara max 2,5 cm. Pälstexturen varierar från mjuk till styv.
Pälsen är helvit alternativt någon nyans av röd eller ljusbrun, med eller utan brindlemönstring, med varierande grader av vitfläckighet.

Beaktanden:
- Amerikansk Bulldogg skall ha tydlig vitfläck på någon av följande kroppsdelar; nosparti, huvud, hals, bröst, tassar, mage och svansspets. En Amerikansk Bulldogg ska inte ha svart mask i ansiktet utan samtidig vitfläck.
- När en hund har flera färgade fläckar och en fläck ser ut att vara solid svart men en eller flera fläckar har brindlemönster innebär detta att hunden är brindlemönstrad och inte solid svart.
- Om enstaka fläck/ar, framför allt på huvudet, är så små att det är svårt att avgöra om den är brindlemönstrad eller solid svart klassas den som brindle, baserat på att solid svart är en ovanlig färg i rasen.

Diskvalificerande fel:
- Röd och ljusbrun päls, med eller utan brindlemönster, som helt saknar vitfläck.
- Trefärgad (brun med svart sadel och vitfläck).
- Oavsett om vitfläck finns eller inte: Svart med tan-teckning, solid svart eller blå, blåbrindle och merle.
- Lång päls och päls med fanor.

HUVUD
Skallen är relativt stor och bred i proportion till hundens storlek, med platt hjässa vilket ger ett fyrkantigt utseende. Det finns en definierad fåra mellan ögonen och ett distinkt djupt stop. Skallen är välmusklad och har framträdande kinder. Skallens omkrets får inte vara större än hundens mankhöjd.
Öronen är mediumstora och öronlapparna kan vara framåtfällda eller bäras som rosenöron, utan preferens för någon av varianterna.

Standard
Huvudet har ett lådformat till kilformat utseende, med ett något grundare men fortfarande distinkt stop. Avståndet på det bredaste stället mellan öronen, då dessa är avslappnade, är samma avstånd som det mellan stop och nackknöl.

Bully
Huvudet har ett lådformat till runt utseende med ett mer definitivt stop. Avståndet på det bredaste stället mellan öronen då dessa är avslappnade är det samma som eller något längre än avståndet mellan stop och nackknöl.

NOSPARTI
Nospartiet är relativt brett och kvadratiskt. Käkarna uppvisar stor styrka och är välmusklade. Överläppen täcker underkäken, men är inte hängande. Läpparnas pigment är svart och heltäckande. Nostryffeln är bred, svart och helt pigmenterad. Nosborrarna är stora och öppna.

Standard
Nospartiets längd utgör 30–40% av skallens totala längd.
Nospartiets bredd utgör 65–75% av skallens totala bredd.

Bully
Nospartiets längd utgör 25–35% av skallens totala längd.
Nospartiets bredd utgör 70–80% av skallens totala bredd.

TÄNDER OCH BETT
Ett korrekt bett har samtliga 42 permanenta tänder, vilka är stora i storleken, starka och friska.

Standard
Omvänt saxbett är att föredra. Saxbett och underbett upp till 6,5 mm accepteras utan fel.

Bully
Underbett på 6,5 mm är att föredra. Omvänt saxbett och underbett upp till 13mm accepteras utan fel.

Diskvalificerande fel
- Överbett.
- Sned käke pga att käkens grenar har olika längd.
- Fler än fyra saknade tänder.

ÖGON
Ögonen är mediumstora, brett sittande, runda eller mandelformade. Huden kring ögonen är stram och ögonlocken utan synliga bindhinnor. Färgen är mörkbrun. Ögonlockskanterna är heltäckta av svart pigment.

Diskvalificerande fel
- Utåt- eller innåtrullade ögonlockskanter.
- Skelögdhet

KROPP
Den Amerikanska Bulldoggen är något längre än hög. Kroppen är välbalanserad, kompakt, kraftfull och atletisk till utseendet. Revbenen är väl rundade och underlinjen måttligt uppdragen.

Halsen är medellång med något välvd nacklinje och har en avsmalnande form från halsbas till huvud. Den är kraftig, stark och välmusklad och ger intryck av stor styrka.

Bröstkorgen är välmusklad, djup och måttligt bred. Den är i proportion till resten av hundens kropp och ger intryck av både kraftfullhet och atletisk förmåga. Avståndet från manke till bröstkorgens undersida är detsamma som avståndet från bröstkorgens undersida till marken. Bröstkorgen slutar i höjd med armbågen. När hunden betraktas från sidan är förbröstet synligt.

Ryggen är bred och ger intryck av stor styrka. Överlinjen är rak, vågrät och lätt konvex över ländryggen.

Svansen är varken högt eller lågt ansatt. Den är tjock och stark vid roten och smalnar av till en spets. Svansen når till hasen i avslappnad position.

FRAMBEN
Bogen är välvinklad och kraftfull med väl definierad muskulatur som ger intryck av stor styrka. Benen är raka och kraftfulla med måttlig till kraftig benstomme. Mellanhanden är stark och nästan upprätt. Tassarna är av måttlig storlek och väl knutna.

BAKBEN
Bakdelen är kraftig, muskulös och atletisk i balans med resten av hunden. Bakbenen är måttligt vinklade, parallella, kraftfulla och välmusklade. Mellanfoten är stark och upprätt. Tassarna är av måttlig storlek och väl knutna.

RÖRELSER
Den Amerikanska Bulldoggen rör sig med obesvärad styrka och självsäker hållning, med horisontellt bibehållen överlinje. Den travar jämt, välkoordinerat och kraftfullt, med god räckvidd och kraftfullt påskjut. Benen förs jämt och horisontellt och endast när hastigheten ökar förflyttas tassarna mot mittlinjen i syfte att balansera kroppen.

Den Amerikanska Bulldoggen skall inte gå passgång, röra sig med paddlande rörelser eller med ett kort styltigt steg. Det skall inte finnas någon klumpighet i rörelserna och rörelserna skall inte vara rullande. Tassarna skall inte vridas inåt eller utåt, korsa varandra eller ha kontakt med varandra när hunden rör sig.

Hundar som uppvisar betydande rörelsestörning kommer av djurskyddsskäl avvisas från ringen efter domarens godtycke.

Diskvalificerande fel
- Rörelsestörning och hälta.

DISKVALIFICERANDE FEL
- Oförmåga att låta sig bedömas av domaren.
- Helfärgad päls utan vitfäckighet.
- Trefärgad päls (brun med svart sadel och vitfläck) och färgerna svart med tan-teckning, svart, blå, blåbrindle och merle oavsett om vitfläckighet finns eller inte.
- Långt hårlag och/eller päls med fanor.
- Sned käke
- Överbett
- Fler än fyra saknade tänder.
- Inåtrullad ögonlockskant (entropion)
- Utåtrullad ögonlockskant (ectropion)
- Skelögdhet
- Hälta och rörelsestörning

LÄNK TILL ÖVERSATT STANDARD

ABNA BREED STANDARD, dokument nr 2 på listan
http://www.abna-org.com/#/paperworks

National Kennel Club´s (NKC) rasstandard för Amerikansk Bulldogg.
Reviderad 2005.
Historiskt föddes Amerikansk Bulldogg upp för att vara en ”farm utility dog” och användas i arbetet på gården. Den Amerikanska Bulldoggen var även i väldigt stor utsträckning en del av familjen och avgörande för person- och egendomsskydd.

Beakta att särdrag hos hunden som klandras i utställningsringen, eller medför diskvalificering, inte har till syfte att utesluta hunden från arbetsområden och sportgrenar. Syftet är inte heller att förminska de eventuella förtjänster hunden har vad gäller arbets- eller sportmeriter.

Fel: Exteriöra fel och fel i rörelsemönstret. Allvarlighetsgraden på felet bestäms efter hur mycket det påverkar hundens möjligheter att arbeta framgångsrikt.

Kosmetiskt fel: Är en avvikelse från den Amerikanska Bulldoggens ideala utseende, men av mindre betydelse och utan relation till rasens arbetsförmåga.

UTESLUTNING FRÅN UTSTÄLLNING
- Kastrerade hundar av båda könen.
- Enkel- och dubbelsidigt kryptorchida hanar.
- Blindhet
- Dövhet

Löptikar får inte deltaga i utställning eller vistas i närheten av utställningsringarna.

HELHETSINTRYCK
Den Amerikanska Bulldoggen är en välbalanserad, korthårig, muskulös och atletisk hund, som uppvisar stor styrka, rörlighet och uthållighet. Hanar är karaktäristiskt större med grövre benstomme och mer maskulinitet än tikarna.

RÖRELSER
Den Amerikanska Bulldoggen ska röra sig mjukt och balanserat, uppvisande stor kraft, rörlighet och fart. Den ska inte röra sig överdrivet brett och när hastigheten ökar rör sig tassarna mot kroppens mittlinje för bibehållen balans. Rygglinjen bibehålls fast, vågrät och parallell med rörelseriktningen. Beakta att Bullytypens rörelser kommer att uppvisa något lite mindre räckvidd, smidighet och elasticitet än Standardtypens.

Fel
Ben som inte rör sig i samma plan, övertrampning, överkorsande bakben, överkorsande framben, bak- eller framben som förs för tätt eller kommer i kontakt med varandra, paddlande rörelser, passgång och krabbning.

TEMPERAMENT
Den Amerikanska Bulldoggen ska vara alert, utåtriktad och självsäker. En avvaktande hållning gentemot främlingar är acceptabelt. En viss självsäkerhet gentemot andra hundar är inte att betrakta som ett fel, men hundar kan visas ut från utställningsringen efter domarens godtycke om de uppträder störande.

Fel
Överdriven aggressivitet och ängslan. Alla hundar måste kunna bli fysiskt undersökta av domaren. Om hunden motsätter sig hantering genom att dra sig undan eller bli illvillig kan den, beroende på allvarlighetsgrad, diskvalificeras.

Diskvalificerande fel
- Extrem illvillighet och ängslan.
- Ängslighet- En hund ska anses i grunden räddhågsen om den vägrar låta sig hanteras då domaren undersöker hunden, om den drar sig undan från domaren, om den visar rädsla vid närmanden bakifrån och reagerar uppenbart negativt vid plötsliga och ovanliga ljud. Beakta att valpar inte ska kritiseras hårt på denna punkt, då ökad säkerhet kommer med mognad och socialisering.
- Illvillighet- En hund som oprovocerat attackerar eller försöker attackera antingen domaren eller förare är tveklöst illvillig. En aggressiv eller stridslysten attityd mot andra hundar skall inte bedömas som illvilligt.

STORLEK
Standard
Hanar har en ideal mankhöjd och vikt på 58,5–68,5 cm och 34–52 kg.
Tikar har en ideal mankhöjd och vikt på 53,5–63,5 cm och 27–38,5 kg

Bully
Hanar har en ideal mankhöjd och vikt på 58,5–68,5 cm och 36–56,7 kg.
Tikar har en ideal mankhöjd och vikt på 55,5–66 cm och 27-47 kg.

Beakta att ett proportionellt helhetsintryck mellan mankhöjd och vikt har avgörande betydelse vid bedömningen av hunden.

PÄLS OCH FÄRG
Den Amerikanska Bulldoggen ska vara korthårig med slätt hårlag. Pälsfärgen är helt vit alternativt vitfläckig svart, röd, brun eller beige päsfärg, med eller utan brindlemönstring.

Allvarligt fel
- Lång päls, luddig päls

Fel
- Merle, oavsett utbredning. Svart maskning i ansiktet som inte bryts av vitfläck.

Diskvalificerande fel
- Blå pälsfärg.

HUVUD
Skallen ska vara bred, med platt hjässa och ha ett kvadratiskt utseende. Huvudet ska vara medellångt med ett väl definierat stop och framträdande muskulösa kinder.
Ögonen ska vara medelstora och till formen mandelformade till runda. Brun ögonfärg är att föredra och tredje ögonlocket ska inte vara synligt. Svart pigmentering på ögonlockskanterna är att föredra.
Öronlapparna ska vara mellanstora, placerade högt på skallen och bäras som rosenöron alternativt helt- eller halvt framåtfällda.

Standard
En lådformad eller kilformad huvudform är att föredra.

Bully
En större rundare huvudform är idealt.

Allvarligt fel
- Skelögdhet. Asymmetriska ögon.

Fel
- Houndöron. Kuperade öron.

Kosmetiskt fel
- Annan pigmentfärg än svart på ögonlockskanten, opigmenterad ögonlockskant, framträdande tredje ögonlock, annan ögonfärg än brun, heterokromi.

NOSPARTI
Nospartiet skall vara brett med vidöppna nosborrar, bredare vid basen och avsmalnande mot nostryffeln. Läpparna är måttligt tjocka, överläppen täcker underkäken och heltäckande svartpigmentering är att föredra. Fläckvis opigmenterade läppar är godtagbart. Hakan är väl definierad och får inte överlappa eller täcka överläppen. Beakta att nospartiet ska vara i proportion till huvudets storlek och typ.
Svartpigmenterad nostryffel är att föredra.

Standard
Nospartiet ska vara medellångt, 5–10 cm långt och utgöra 25–35% av skallens totala längd.

Bully
Nospartiet ska vara brett, 5–7,5 cm långt och utgöra 25–35% av skallens totala längd.

Fel
- Hängande läppar, smalt nosparti, svart maskning som inte bryts av vitfläck.

Kosmetiskt fel
- Andra färger på nostryffels pigment än svart. Röd, brun, grånad, ofullständigt pigmenterad och opigmenterad nostryffel förekommer och betraktas som kosmetiska fel.

TÄNDER OCH BETT
Tänderna är medelstora till stora och ska inte synas då hunden har munnen stängd. Beakta att Amerikansk Bulldogg är en arbetande ras och därför inte ska dömas ned p.g.a. knäckta tänder och tandförlust.

Standard
Omvänt saxbett är att föredra.
Ett underbett upp till 13mm är acceptabelt, plus eller minus 3mm är acceptabelt utan synliga tänder.

Allvarligt fel: Underbett större än 19mm, överbett, sned käke.

Bully
Ett underbett på 6-13 mm, beroende på hundens storlek och skallform är idealt. Plus eller minus 3 mm är acceptabelt utan synliga tänder.

Allvarligt fel: Saxbett, tångbett, överbett, sned käke.

Fel
- Små tänder. Ojämna incisiver.

Diskvalificerande fel
- Kraftigt överbett. Synliga tänder när hunden har munnen stängd.

KROPP
Kroppen ska vara bred, rak, välbalanserad och någorlunda kompakt med djup bröstkorg. Halsen ska vara måttligt lång, något välvd, avsmalnande från halsbas till skalle och mycket muskulös. Bröstkorgen skall varken vara smal eller överdrivet bred, inte heller ska armbågarna vara utåt- eller inåtvridna. Ryggen ska vara bred, någorlunda kort och uppvisa stor styrka. Svansen är kraftig vid roten och avsmalnande till en spets i höjd med hasen. Det är att föredra om svansen är pumphandtagsformad, men allt från att svansen bärs upprätt när hunden är upprymd till att den hänger avslappnad mellan haserna är acceptabelt. Svansen skall inte sluta i en komplett cirkel. Beakta att okuperad svans är att föredra.

Bully
Halsen har nästan samma storlek som huvudet.

Fel
- För tjock eller bred hals, för tunn eller svag hals, för smal rygg, överdrivet lång rygg, svankrygg.
Beakta att graden av fel beror på hur hundens arbetsförmåga och rörelser påverkas.
- Svans som bärs rullad över ryggen, skruvad svans, sned svans, kroksvans.

Kosmetiskt fel
- Kuperad svans.

FRAMDEL
Bröstkorgen ska vara djup, måttligt bred och ge intryck av kraft och atletisk duglighet. Sett som helhet skall fronten vara rak och välbalanserad. Bröstkorgen skall varken vara smal eller överdrivet bred. Benen ska vara raka och starka med måttlig till kraftig benstomme, de ska inte vara placerade för tätt eller för brett. Mellanhanden ska vara upprätt, rak och stark. Tassarna ska vara mediumstora, runda och väl knutna.

Fel
- Brant vinklat skulderblad, överutvecklad muskulatur runt skulderbladet, utåtvridna armbågar, inåtvridna armbågar, svag mellanhand, överkotning i handled, inåtvridna tassar, utåtvridna tassar, lösa tassar, vridna tår.

BAKDEL
Bakdelen ska vara muskulös och bred, men inte riktigt lika bred som bogpartiet. Muskulaturen smalnar väl av till benet och ger intryck av snabbhet och styrka. Bakbenen ska vara raka och starka med måttlig till kraftig benstomme. De ska vara parallella och bakbensvinklarna ska varken vara överdrivna eller otillräckliga. Mellanfoten ska vara upprätt, rak och stark. Tassarna ska vara mediumstora, runda och väl knutna.

Allvarligt fel
- Smal eller svag bakdel, svag mellanfot, kohasighet, utåtvridna haser, krökta ben.

Fel
- Lösa tassar, vridna tår.

LÄNK TILL ÖVERSATT STANDARD
http://nationalkennelclub.com/Breed-Standards/ab-standard.htm