Regler för årets bulldog ABCS

Gäller fr.o.m. 2023-01-01
 • Endast hund som ägs av medlem i ABCS kan bli årets bulldog.
 • Årets bulldog kan bara tilldelas renrasig Amerikansk bulldog.
 • Enbart resultat under aktuellt år räknas.
 • Resultat ska vara klubben tillhanda senast 31 jan efterföljande år.
 • Resultat mailas till resultat@abcs.nu
 • Resultat kan skickas in löpande under året.
 • Alla resultat ska kunna styrkas med t.ex. kopia på resultat/diplom.
 • Annan genomförd merit som inte finns med på listan bedöms av styrelsen vad den ger för poäng.
 • Den hund med mest poäng vid årets slut utses till Årets Bulldog.
 • Prisutdelning för Årets bulldog sker vid första större evenemang som ABCS anordnar efterföljande år.

  Gren

  Klass

  Resultat

  ABCS Poäng

  SBK Lydnad

  Start

  Uppflytt

  5

   

  Klass 1

  minst 3:e pris minst 100 p

  1

   

  Klass 2

  minst 2:a pris minst 140 p

  1

   

  Klass 3

  minst 3:e pris minst 192 p

  10

   

  Klass 1-3

  Uppflytt

  10

  SBK Rallylydnad

  Alla Klasser

  Godk

  1

   

  Nyb

  Uppflytt

  5

   

  Övriga klasser

  Uppflytt

  10

  Nosework

  Alla Klasser

  Diplom

  1

   

  NW1

  Uppflytt

  3

   

  NW2

  Uppflytt

  5

   

  NW3

  Uppflytt

  10

  SHK Lydnad

  Rookie

  Godk

  3

   

  Klass 1

  Godk

  5

   

  Klass 2

  Godk

  10

   

  Klass 3

  Godk

  10

  SHK Nosarbete

  Start

  Godk

  1

   

  Järn

  Godk

  2

   

  Brons

  Godk

  3

   

  Silver

  Godk

  5

   

  Guld

  Godk

  10

  SHK Spår

  Start

  Godk

  3

   

  Järn

  Godk

  5

   

  Brons

  Godk

  10

   

  Silver

  Godk

  10

   

  Guld

  Godk

  10

  SHK Sök

  Start

  Godk

  3

   

  Järn

  Godk

  5

   

  Brons

  Godk

  10

   

  Silver

  Godk

  10

   

  Guld

  Godk

  10

   

   

   

   

  WP

  Slutvikt

  10p4p

  1

   

  Slutvikt

  20p4p

  2

   

  Slutvikt

  30p4p

  3

   

  Slutvikt

  40p4p

  4

   

  Slutvikt

  50p4p

  5

   

  Slutvikt

  över 51p4p

  10

  Viltspår

  Anlagsklass

  Godk

  3

   

  Öppenklass

  3e pris

  3

   

  Öppenklass

  2a pris

  5

   

  Öppenklass

  1a pris

  10